Naar hoofdinhoud

FSC-certificering

Onze FSC-certificering betekent dat we hout op een goede manier gebruiken. We zorgen ervoor dat het hout uit bossen komt die goed worden beheerd. Hierdoor weten klanten dat we verantwoordelijk omgaan met het milieu, zorgen voor mensen en ervoor zorgen dat het bos gezond blijft. We gebruiken dus hout op een manier die goed is voor de natuur en de mensen die erbij betrokken zijn. Het certificaat laat zien dat we serieus bezig zijn met duurzaamheid en dat we ons inzetten voor een gezonde toekomst, waarbij we goed voor het milieu zorgen terwijl we kwaliteitsproducten maken.

Sustainable Development Goals

In onze trappenfabriek zetten we ons in voor SDG-doelen, zoals duurzaamheid, ambachtelijk vakmanschap en verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

SDG 7 – Betaalbare en Duurzame Energie:
– Wij streven naar het gebruik van duurzame energiebronnen in onze trappenfabriek om bij te dragen aan schone en betaalbare energie. Zo zijn er plannen om onze stroomvoorziening op te wekken via zonnepanelen.

SDG 8 – Waardig Werk en Economische Groei:
– Ons streven naar ambachtelijk vakmanschap creëert waardige banen en draagt bij aan lokale economische groei.

SDG 9 – Industrie, Innovatie en Infrastructuur:
– We omarmen innovatie in trappenontwerp en productie, en dragen zo bij aan de ontwikkeling van duurzame industriële infrastructuur.

SDG 10 – Ongelijkheid Verminderen:
– Onze inzet voor gelijke kansen en eerlijke werkpraktijken helpt bij het verminderen van ongelijkheid binnen onze organisatie door zowel mannen als vrouwen in dienst te nemen.

SDG 11 – Duurzame Steden en Gemeenschappen:
– Door duurzame materialen en productieprocessen te gebruiken, dragen we bij aan het creëren van duurzame en leefbare steden.

SDG 12 – Verantwoorde Consumptie en Productie:
– We streven naar efficiënt gebruik van materialen, verminderen afval en bevorderen duurzame productiepraktijken.

SDG 15 – Leven op het Land:
– We nemen maatregelen om de impact op ecosystemen te minimaliseren en streven naar duurzaam bosbeheer bij het gebruik van hout.

Deze deelname aan SDG-doelen weerspiegelt onze toewijding aan een duurzame, ethische en verantwoorde bedrijfspraktijk in de trappenfabriek.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In ons streven naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) omarmen we diverse praktijken. We waarborgen eerlijke arbeidsomstandigheden in onze trappenfabriek, bevorderen gelijkheid en bieden werknemers een veilige en ondersteunende werkomgeving. Onze FSC-certificering getuigt van ons engagement voor duurzaam bosbeheer, waarbij we zorgvuldig geselecteerd hout uit verantwoord beheerde bossen gebruiken. We verminderen onze ecologische voetafdruk door efficiënt materiaalgebruik en streven naar minimale verspilling in ons productieproces. Lokale betrokkenheid en ondersteuning zijn essentieel; we onderhouden sterke banden met gemeenschappen en zetten ons in voor sociale verantwoordelijkheid. Door transparantie, ethisch handelen en duurzame praktijken na te streven, streven we naar een positieve impact op mens en milieu in elke stap van ons bedrijf.

VCA -certificering

VCA-certificering (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) is een standaard die is ontwikkeld om de veiligheid, gezondheid en milieuprestaties binnen bedrijven te waarborgen. Wij voldoen aan de VCA-certificering, wat betekent dat wij hoogwaardige normen handhaven op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu in onze activiteiten. Deze certificering toont onze toewijding aan het waarborgen van een veilige werkomgeving en het minimaliseren van gezondheids- en milieurisico’s.

Lightbox afbeelding