Klik hier voor meer Trap Modellen

Scheluwtrappen

Scheluwtrappen worden ook wel schele trap of scheluwe trap genoemd. Het zijn trappen waarbij alle treden een beetje scheef lopen. Ze worden vaak geplaatst in een scheef trappengat. Zo ontstaat er toch een mooie aansluiting van de ene verdieping op de andere.

Twee maal een hele lichte draai

Maar hoe krijg je nu zo’n scheve trap. Scheluwtrappen beginnen en eindigen met een hele lichte draai. Ze lijken in zekere zin op een rechte trap maar wanneer u goed kijkt ziet u dat ze zeker niet recht zijn. De afwijkingen zijn vaak maar minimaal. Net genoeg om het scheve trappengat te compenseren. De afwerking wordt zo het meest natuurlijk en de oneffenheid valt hierdoor haast niet op.

Lastig voorstellen hoe zo’n trap eruit ziet?

Het verbaast ons niet wanneer u zegt, ik kan het mij maar lastig voorstellen hoe een scheluwtrap eruit ziet. Dat zijn wij wel gewend. Het ontwerpen en bouwen van trappen vraagt immers een behoorlijk abstratieniveau. Bovendien gaat u er waarschijnlijk van uit dat uw woning of pand recht is. U zult dan ook zelf niet snel vragen om een scheluwtrap. Gelukkig kunt u erop rekenen dat Van de Coolwijk Trappen u deze trap zal aanraden wanneer hier reden toe is.

Meer weten over Scheluwtrappen? Wij helpen u graag